Zgłaszajcie kandydatury do Medalu im. ks. Jana Kleina za rok 2018