Respektujemy zapisy RODO w naszym Towarzystwie

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE istnieje konieczność  uaktualnienia wszystkich deklaracji członkowskich. Jeśli do kogokolwiek z członków naszego Towarzystwa nie dotarł druk aktualizacyjny prosimy o pobranie go z niniejszej strony i dostarczenie prezesowi SZTK. W razie wątpliwości, problemów prosimy o kontakt  z prezesem SZTK Mirosławem Rzeszowskim.

 Jednocześnie informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Towarzystwie  pełni  jego Zarząd.

 

                                                                               Za Zarząd  

z poważaniem

Mirosław Rzeszowski Prezes SZTK