System informacji wizualnej dla upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Zarząd Powiatu Nakielskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z  realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”. Jednym z projektów, który zyskał uznanie jest zadanie Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego pn. System informacji wizualnej dla upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 . Kwota dofinansowania to 2100 zł. W ramach zadania powstaną tabliczki szklane na trzech budynkach w mieście. Obecnie trwają ustalenia treści i konsultacje z rodzinami. Koordynatorem zadania jest Kamila Czechowska.