Kapituła wybrała

W środę 9 maja w szubińskiej bibliotece odbyła posiedzenie Kapituła Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina.  Po przedstawieniu kandydatur do  medalu, na drodze głosowania jawnego, jednogłośnie wybrano  laureatów: P. Jolantę Muzalewską  za  promowanie kultury muzycznej, założenie i prowadzenie przez kilkanaście lat zespołu muzycznego Ingenium, za wzbogacanie  imprez i wydarzeń kulturalnych i patriotycznych w naszym mieście. Drugim laureatem jest P. Kazimierz Baszczyński, który otrzymał to wyróżnienie  za  działalność  w harcerstwie, założenie i prowadzenie kina objazdowego, a w Szubinie kina Pelikan i tym samym popularyzowanie  sztuki filmowej i wzbogacanie życia kulturalnego miasta. Uroczyste wręczenie medalu  odbędzie się  w trakcie Dni Szubina.