Zarząd otrzymał absolutorium

Za nami walne zgromadzenie członków Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, które odbyło się 7 marca br.  Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.
Prezes SZTK przedstawił  zebranym plan  działania  na bieżący rok.  Realizować będziemy minimum trzy projekty z dotacji Powiatu Nakielskiego. Będą to : „System Informacji Wizualnej dla Upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego” Etap II, ” Ksiądz Klein  Wielka Postać Naszego Regionu „,   ”  Mural – Poniatówki w Starym Jarużynie”.