Aktualności

Zarząd
Statut
Kontakt
Galeria
Medal KleinaFototeka Szubina
650-lecie Szubina


Pałuki


Linki


Archiwum


Słownik Gwary Pałuckiej


Z archiwum
Radia Pik
             Aktualności:

"Mobilnie o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919."

             W 2017 r. Szubińskie Towarzystwo Kulturalne wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło w Szubinie i Muzeum Ziemi Szubińskiej realizowało zadanie pod nazwą: "Mobilnie o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919." W ramach zadania powstała wystawa w formie roll-up czyli nośnika-stojaka do plansz graficznych. Wystawa składa się z 9 roll-upów i jest prezentowana w Muzeum Ziemi Szubińskiej dla grup zwiedzających muzeum w temacie powstania wielkopolskiego. Wystawę można rozłożyć w każdym miejscu i po przeprowadzonej lekcji muzealnej, prelekcji czy spotkaniu złożyć. Wystawa jest dostępna do bezpłatnego wypożyczenia w ramach obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Pałukach i Krajnie. Wnioskodawca podpisał umowę na organizację wystawy na terenie gminy Kcynia w 2018 r.
             Wystawie towarzyszy bezpłatna mapa z zaznaczonymi miejscami związanymi z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 na terenie powiatu nakielskiego. Mapa dostępna jest w Rejonowej Bibliotece Publicznej, Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Ziemi Szubińskiej. Mapę umieszczono także w Internecie na stronie http://www.powstanie.szubin.net.html do bezpłatnego pobrania.
Pegaz pofrunął!

             Szubińskie Towarzystwo Kulturalne wraz z Rejonową Biblioteką Publiczną od siedmiu lat wspierają początkujących autorów prozy i poezji oraz dramatu. Z satysfakcją prezentujemy Państwu laureatów obecnej edycji konkursu. Cieszymy się, że nasz Pegaz na Pałukach i Krajnie wzbija się coraz wyżej i poszerza swój obszar. Rozszerzenie zasięgu konkursu o powiat mogileński znalazło swoje odbicie w składzie prezentowanych autorów. Postawiliśmy sobie za zadanie promowania twórczości własnej mieszkańców regionu. Konkurs literacki służy także rozbudzaniu talentów osób amatorsko zajmujących się pisarstwem. Wydawnictwo zawierające nagrodzone prace, to nie tylko forma nagrody i promocji najbardziej utalentowanych amatorów, ale też świadectwo ich kultury literackiej. Serdecznie dziękujemy jury za trud lektury i oceny tak wielu zróżnicowanych utworów. W skład komisji wchodziły polonistki: Kinga Gąska, Małgorzata Łaganowska, Katarzyna Barczak, Piotr Perzyna, Kamila Niedźwiedzka, Ewa Wesół, Agnieszka Rusin, która podjęła się też pracy korektorskiej oraz moja skromna osoba. Jestem wdzięczny wszystkim wymienionym za bezinteresowną pracę. Wydanie publikacji było możliwe dzięki współfinansowaniu zadania przez Powiat Nakielski. Dziękujemy!

Laureaci Międzypowiatowego Konkursu Literackiego "Pegaz na Pałukach i Krajnie" 2017:
PROZA
Joanna Biernacka-Kozerewicz "Droga Heleny",
Bartłomiej Majcher "Centrum",
Aleksandra Osika "Ułamki sekund",
Anna Sergott "Judyta",
Karolina Szajda "Biały Pan",
Maria Wolska "We wszystkim miłość",
Joanna Chmielewska "Dom na sprzedaż".

POEZJA
Patrycja Bączkowska, Cezary Berdych, Aleksandra Górna, Gabriela Kilińska, Iwona Kuczbańska, Karolina Maciejewska, Marcin Pełka, Tadeusz Szymański, Irena Wosicka, Irena Wyrzykowska, Magdalena Zawadzka.

SUPLEMENT
POEZJA DZIECI I MŁODZIEŻY
Joanna Nosal, Jagoda Targońska, Nicole Baranek Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Turze,
Klaudia Jakubiak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie.

PROZA DZIECI I MŁODZIEŻY
Julia Tomkowiak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie,
Marcelina Hilscher Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie,
Rozalia Krzemkowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie.

Mirosław Rzeszowski
Prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego
Dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie

Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Wspólna Pamięć
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017
Pegaz 2017

fot. powierzone


WSPÓLNA PAMIĘĆ

             Królikowo to kolejna, szósta już wieœ w gminie Szubin, której mieszkańcy postanowili uczcić pamięć ludzi pochowanych na dawnym cmentarzu ewangelickim. Grupę inicjatywną z Królikowa na czele z Sołtys Elżbietą Katafiasz wsparło Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, pomocą organizacyjną a także dotacją przyznaną na ten cel - Powiat Nakielski.
             W czwartek, 27 lipca 2017 r., odbyła się wielka uroczystość w obecności m.in. delegacji gości z Niemiec, z miejscowości Bergen oraz przedstawicieli władz samorządu gminnego i powiatowego, licznej grupy mieszkańców Królikowa i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Należy podkreślić, że głównym inicjatorem i organizatorem utworzenia miejsca pamięci na dawnym cmentarzu ewangelickim w Królikowie była Sołtys Elżbieta Katafiasz z grupą oddanych sprawie osób. Godny jest podziwu ogrom wielomiesięcznej pracy, jaką włożyli ci ludzie w utworzenie miejsca pamięci. Komitet honorowy z Królikowa wsparło organizacyjnie Szubińskie Towarzystwo Kulturalne - Jesteśmy wdzięczni Pani Sołtys oraz wszystkim mieszkańcom Królikowa zaangażowanym w to dzieło, za zaproszenie nas do współpracy - stwierdził prezes SZTK Mirosław Rzeszowski. Prezes w swym wystąpieniu podkreślał zasługi wszystkich mieszkańców Królikowa, którzy włączyli się do prac nad miejscem pamięci a szczególnie Pani Sołtys, ale też władz gminy i powiatu nakielskiego, bo należy dodać, że inicjatywa realizowana była w ramach projektu "Wspólna Pamięć" dofinansowanego przez powiat Nakielski. Podziękowania prezesa rozwinęła w swym wystąpieniu Sołtys Elżbieta Katafiasz dziękując bardzo licznej grupie osób z imienia i nazwiska, a m.in. Krzysztofowi Marciniakowi właœcicielowi firmy "Słonawki", OSP, KGW, Radzie Sołeckiej, dyrekcji, kadrze i uczniom Szkoły Podstawowej w Królikowie oraz wszystkim tym osobom z organizacji pozarządowych Królikowa, którzy włączyli się do pracy. Ważnym momentem uroczystoœci było poświęcenie tablicy i krzyża przez ks. proboszcza Leszka Krolla i pastora Marka Loskota z parafii augsbursko ewangelickiej z Bydgoszczy. Kulminację uroczystości stanowiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Józefa Kujawę i Helmuta Scheefeldta w asyœcie dzieci. Przyszedł też czas na składanie kwiatów i zapalenie zniczy. Przedstawiciele samorządów: burmistrz Artur Michalak i wicestarosta Andrzej Kindermann w swych wystąpieniach podkreślali znaczenie pamięci o takich miejscach jak te w Królikowie, dziękowali wszystkim zaangażowanym w prace nad utworzeniem dawnego cmentarza ewangelickiego. Głos zabrał również przedstawiciel strony niemieckiej Helmut Behrendsa, który w krótkich słowach złożył podziękowania twórcom miejsca pamięci i podkreślił znaczenie takich inicjatyw dla zbliżenia między naszymi narodami. Po częœci oficjalnej licznie zebrani spotkali się na wspólnym obiedzie. Zadanie dofinansował Powiat Nakielski. Nasza inicjatywa zyskała także patronat Burmistrza Szubina i dużą pomoc organizacyjną Gminy Szubin. Uroczystość wiernie oddaje film dokumentalny Remigiusza Konieczki: http://palukitv.pl/wideo/3754/Odnowiony_cmentarz_ewangelicki_Krolikowo.html

Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć

fot. powierzone


ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY

Odsłonięcie tablicyWSPÓLNA PAMIĘĆ

             W Królikowie trwa realizacja projektu pn. "Wspólna Pamięć". Z inicjatywy Pani Sołtys, Rady Sołeckiej w Królikowie oraz przy wsparciu licznych organizacji wiejskich i Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, tworzy się w naszej gminie kolejne, piąte już, miejsce pamięci na dawnym cmentarzu ewangelickim. W pracach porządkowych brali udział m.in. mieszkańcy Królikowa, uczniowie Szkoły Podstawowej, członkowie Rady Sołeckiej. Wszyscy solidarnie wnoszą swój wkład pracy w utworzenie miejsca pamięci. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w tym miejscu ma nastąpić 27 lipca br. Projekt realizowany jest przy wsparciu Powiatu Nakielskiego. Spodziewamy się też, że obejmie go swym patronatem Burmistrz Szubina.

Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć

fot. Mirosław Rzeszowski


HISTORIA HONOROWEGO MEDALU IM. KS. J. KLEINA LICZY SOBIE JUŻ 17 LAT!

             Nadawany przez Kapitułę Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego trafił już do 34 osób. W tym roku, z rąk członków Kapituły, medal otrzymali ks. kanonik Leszek Kroll ze Słupów za m.in. wybitną i wieloletnią działalnoœć społeczną propagującą kulturę w środowisku wiejskim oraz dr Mariusz Winiecki z Szubina za wytrwałą działalność naukową i propagującą wiedzę o szubińskim Oflagu 64 nie tylko w kraju ale i zagranicą, za liczne publikacje i promowanie naszego miasta. Na sali nie zabrakło medalistów poprzednich edycji, przedstawicieli Rady Miejskiej i Rady Powiatu, a także mieszkańców naszej Gminy. Uroczystoœć wręczenia medali uświetniły swoim występem wokalnym Jagoda Buksa i Małgorzata Smorga z Zalesia. Dziewczęta wystąpiły bezinteresownie, śpiewając polskie piosenki. W organizacji poczęstunku wsparła nas restauracja Wulkan z Kowalewa. Dziękujemy!

Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina

fot. powierzone


UROCZYSTE WRĘCZENIE HONOROWEGO MEDALU IM. KS. J. KLEINA"

Medal"WSPÓLNA PAMIĘĆ"

             Szubińskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Radą Sołecką Królikowa i Komitetem Honorowym realizuje w tym roku projekt pt. "Wspólna Pamięć".
             Podejmiemy dzieło upamiętnienia przez społeczność sołectwa Królikowo miejsca spoczynku pochowanych na dawnym cmentarzu ewangelickim w Królikowie. Projekt polegać będzie na uporządkowaniu miejsca dawnego cmentarza, ogrodzeniu terenu i ufundowaniu tablicy pamiątkowej z napisem dwujęzycznym o treści: Pochowanym na dawnym cmentarzu ewangelickim mieszkańcy Królikowa i Szubińskie Towarzystwo Kulturalne. Spoczywajcie w pokoju. Na tablicy będzie także wyryty znak krzyża.
             Przewidujemy uroczyste odsłonięcie tablicy w obecności delegacji potomków mieszkających dawniej w Królikowie Niemców, a także przedstawicieli władz samorządowych Gminy i Powiatu, członków Zarządu Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, społeczności Królikowa i okolic a także duchowieństwa.
             Istotnym punktem projektu będzie wspólna modlitwa księdza katolickiego i pastora. Projekt współfinansowany jest przez Powiat Nakielski.

Wspólna Pamięć


Prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego
Mirosław Rzeszowski
VII MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS LITERACKI pt."PEGAZ NA PAŁUKACH I KRAJNIE"

Pegaz

Regulamin VII edycji Międzypowiatowego Konkursu Literackiego pt.: "Pegaz na Pałukach i Krajnie"ZAPRASZAMY!!! -- Szubińskie Towarzystwo Kulturalne -- ZAPRASZAMY!!!


© 2009 - 2017 Marzena Suplicka Webmaster